ENLACES

Biblioteca Dixital de Galicia
Plataforma de acceso aberto de Revistas Científicas Electrónicas Españolas e Latinoamericanas.


Recóllense publicacións sobre a diáspora galega editadas pola propia Xunta de Galicia.Todo tipo de libros históricos, artigos e mapas de tòdolos países. Biblioteca virtual que conta co apoio de Nacions Unidas


Europeana.eu trata de ideas e de inspiración, con ligazons a 2 millóns de obxectos dixitais: imaxes, textos, sons e videos...


BIBLIOTECA DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
A Biblioteca de Literatura Infantil contén un catálogo virtual de autores españois e latinoamericanos de nenos e mozos de traballo, revistas, historias, bibliotecas de dereitos de autor, biblioteca de son de clásicos, talleres, ligazóns institucionais ... liderou o mundo na educación, publicacións, formación e investigación

CIBERA                                                                                                                 
Cibera é unha biblioteca para os estudiosos interdisciplinares científicos e estudantes da cultura, historia, política, economía e sociedade dos países de lingua española e portuguesa.

A biblioteca virtual máis grande do mundo. Ciberoteca ten acceso gratuíto a miles de obras literarias, científicas e técnicas, e centos de bibliotecas virtuais en Internet.  BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
A Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, o primeiro en español, é unha bibliografía de obras de literatura, historia, ciencia, etc., Repositorios. Inclúe investigación, catálogo e bibliotecas noutras linguas do mundo.

É unha biblioteca online de textos orixinais que son de dominio público ou que fosen publicados baixo a licenza GFDL.

Unha colección de textos electrónicos espallados pola rede e  estruturados en áreas curriculares, que ten como obxectivo apoiar os alumnos e profesores

Miles de contos clásicos para leer na pantalla, descargar ou imprimir.


Os textos integrais das obras máis importantes da literatura latinoamericana e universal. Novelas, contos, poesías, lendas. Inclúe foros e listas de discusión.
 
Servizo de Información da Rede de Bibliotecas do National Research Council CSIC, bibliotecas de ciencia e investigación

Concello de Ordes